Stawki opłat za transport oraz oczyszczanie ścieków dowozowych na oczyszczalnię w Kucach od 22 września 2021 r.