Grant PPGR zmiany we wsparciu PPGR.

2022-01-05T08:44:09+01:0018 października, 2021|Kultura, OŚWIATA, Przedsiębiorca, Rolnik|

 

Wyjaśnienie MF.
Czy przekazanie sprzętu w programie Granty PPGR podpada pod ustawę o podatku od spadków i darowizn? Jest wyjaśnienie MF

czytaj :https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/czy-przekazanie-sprzetu-w-programie-granty-ppgr-podpada-pod-ustawe-o-podatku

 

laptop pgr

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zmieniła zasady oceniania wniosków złożonych przez Gminy do programu „Granty PPGR”.

W związku z powyższym podstawą do zweryfikowania składanych przez mieszkańców oświadczeń jest między innymi:

  1. Potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 i 2021 sprzęty komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub organizacji pozarządowej lub zwrotu kosztów, lub dofinasowania tych rzeczy poprzez dostarczenie zaświadczenia wypełnionego przez szkołę, w której uczy się uczeń – zaświadczenie w załączeniu

Potwierdzenia nie składają rodzice/opiekunowie prawni, których dzieci uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym i do Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie oraz tegoroczni absolwenci obu szkół.

  1. Potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej ucznia z członkiem rodziny wskazanym we wniosku, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR, poprzez dostarczenie odpisu aktu stanu cywilnego: aktów urodzenia, aktów zgonu, aktów ślubu, itp

Uczeń Rodzice DziadkowiePradziadkowiePrapradziadkowie

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym do pokoju nr 10 lub przesłać skan dokumentów na adres e-mail:oswiata@janowiec.com.pl podając tytuł: GRANT PPGR a w treści imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz imię i nazwisko dziecka/dzieci, na które złożono oświadczenie w  nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2021 r, do godz. 15.00.

W przypadku niedostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenia zostaną odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

W załączeniu przesyłam link do Webinarium “Granty PPGR” 30.11.2021 r. NAGRANIE ZE SPOTKANIA potwierdzający konieczność złożenia w/w dokumentów:

https://www.gov.pl/web/cppc/webinarium-granty-ppgr-30112021-r-nagranie-ze-spotkania-PPGR

Osoba do kontaktu: Karina Rogalska  89 6262499

POBIERZ:  ZAŁĄCZNIK

——————————————–
Pilne!
Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia w ramach rządowego programu GRANT PPGR, a nie dostarczyły żadnych dokumentów potwierdzających, że krewny wskazany w oświadczeniu pracował w PPGR, aby w terminie do 26 listopada złożyły zgodę  o udzielenie informacji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Powyższa zgoda jest niezbędna do weryfikacji przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny (dalej: Administrator) uprawnienia do uczestnictwa w konkursie grantowym „PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” zgodnie z §4 ust. 14 Regulaminu Konkursu Grantowego. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania wykluczy wskazaną wyżej osobę uprawnioną z uczestnictwa w konkursie.  Zgodę o przetwarzanie danych osobowych musi podpisać żyjący krewny wskazany we wniosku jako osoba pracująca w PPGR lub w przypadku wskazania krewnego, który nie żyje – wnioskodawca. Dokumenty należy złożyć  do urzędu gminy do pokoju nr 10 lub przesłać skan na adres e-mail:oswiata@janowiec.com.pl podając tytuł: GRANT PPGR a w treści imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz imię i nazwisko dziecka/dzieci, na które złożono oświadczenie.
Osoba do kontaktu: Karina Rogalska  89 6262499
——————————————–
Pilne!
Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia w ramach rządowego programu GRANT PPGR, żeby jeżeli tylko posiadają jakiekolwiek dokumenty (świadectwo pracy, umowa o pracę, pieczątki w pracowniczej książeczce zdrowia lub jakikolwiek inny dokument) potwierdzające, że krewny wskazany w oświadczeniu pracował w PPGR, dostarczyli takie dokumenty do urzędu gminy do pokoju nr 10 lub przesłali skan dokumentów na adres e-mail:oswiata@janowiec.com.pl podając tytuł: GRANT PPGR a w treści imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz imię i nazwisko dziecka/dzieci, na które złożono oświadczenie. Dostarczone dokumenty pozwolą na szybkie zweryfikowanie złożonego oświadczenia.

Osoba do kontaktu: Karina Rogalska  89 6262499

Uwaga!!!!

Dziecko sześcioletnie, które realizuje roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne w szkole podstawowej jest objęte programem GRANT PPGR

informacja pgr

 

 

Pobierz pliki:

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia)

wskazanie sprzętu

zgoda na przetwarzanie danych osobowych