W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie Ministra Adama Andruszkiewicza, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z samorządowcami z regionu. W spotkaniu uczestniczył również Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz parlamentarzyści: Iwona Arent, Jerzy Małecki i Robert Gontarz. Podczas spotkania zostały wręczone gminom czeki z kwotą dofinansowania w ramach programu „Cyfrowa gmina”.

Gmina Janowiec Kościelny może liczyć na wsparcie w wysokości 100.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

• cyfryzację urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,

• edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,

• analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W imieniu Wójta Gminy Janowiec Kościelny promesę odebrał informatyk Pan Piotr Szempliński

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/promesy-na-cyfryzacje-warminsko-mazurskich-gmin