Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy