W ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” Gmina Janowiec Kościelny złożyła wnioski na obie szkoły. Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym otrzymała – 60.000,00 zł natomiast w Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie – 30.000,00 zł

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół  a jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.