ZADANIE POD NAZWĄ:  „Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w  Janowcu Kościelnym”

 ZOSTAŁO SFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

z dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zakres rzeczowy inwestycji:
-wymiana instalacji elektrycznej,

-wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

-wymiana stolarki drzwiowej,

-wymiana glazury i terakoty,

-wymiana wykładzin podłogowych,

-instalacja windy.

W efekcie realizacji inwestycji podwyższy się standard budynku. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne.  Zwiększone zostaną walory  estetyczne budynku i pomieszczeń. Zostanie podwyższony poziom funkcjonalności budynku, nastąpią zmiany wizualne całego budynku.

 

Kwota dotacji: 716 267,00 zł

Wartość całkowita zadania: 876 971,68 zł

Standaryzacja SDS w JK