Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-1

 

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-1