Wprowadzone zostały nowe wzory deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Terminy:

–   deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
–   deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

pdfdeklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022

pdfdeklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022

Joanna Idźkowska