Charlie CRP

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 2234 oraz z 2022 r. , poz. 538 i 655) podpisał zarządzenie Nr 71 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE CRP)  na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące  od dnia 1 kwietnia 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59 (jest to kontynuacja obowiązywania stopnia alarmowego, który obowiązywał do dnia  31.03.2022 r. do godz. 23:59).