Szanowni Mieszkańcy Gminy Janowiec Kościelny.

Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.
W Powiecie Nidzickim wyniki zostały przedstawione przez Panią Olgę Semeniuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Pani Minister zaszczyciła nas Swoją obecnością na kameralnym spotkaniu w sali widokowej nidzickiego zamku.
Gmina Janowiec Kościelny otrzymała dwie promesy na łączną 9.080.000 PLN z czego kwotę 3.570.000 PLN z przeznaczeniem na modernizację Centrum Społecznego w Janowcu Kościelnym, w którym docelowo będzie znajdował się Środowiskowy Dom Samopomocy oraz klub malucha. Dodatkowo utworzymy zostanie punkt konsultacyjny, gdzie mieszkańcy będą mogli porozmawiać m.in. z psychologiem, dzielnicowym czy radcą prawnym. Punkt będzie również miejscem spotkań dla mieszkańców gminy. Teren wokół zostanie zagospodarowany: znajdzie się w nim część ogrodowa, w której będziemy prowadzić terapię przez ogrodnictwo, a dodatkowo wydzielimy plac zabaw dla dzieci. W ramach inwestycji wybudowany zostanie również zbiornik PPOŻ dla poprawy bezpieczeństwa w Gminie.
Druga promesa opiewa na kwotę 5.510.000 PLN z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

W tym miejscu pragnę podziękować Wszystkim, którzy zaangażowali się w działanie na rzecz Naszej Gminy. Szczególne podziękowania składam Pani Minister Oldze Semeniuk, której Warmia i Mazury są szczególnie bliskie, a na pewno bliski jest Powiat Nidzicki. Dziękuję Pani Minister.

Piotr Rakoczy
Wójt Gminy Janowiec Kościelny