Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. “Plac Pawła i Gawła – miejscem rekreacji i integracji mieszkańców sołectwo Pawełki”. Kwota dofinansowania 17114.94 PLN co stanowi 50% wartości całej inwestycji. Umowa została podpisana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina, Czlonka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panią Sylwię Jaskulska, Wójta Gminy Janowiec Kościelny Piotra Rakoczego i Skarbnik Gminy Panią Wiesławę Samsel.

Piotr Rakoczy
Wójt Gminy Janowiec Kościelny