Dnia 22 czerwca 2022 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej powiatu nidzickiego na którym Przewodniczący Rady Pan Piotr Miecznikowski uroczyście przekazał, w obecności Wójta Gminy Janowiec Kościelny Pana Piotra Rakoczego i Przewodniczącej Rady Gminy Janowiec Kościelny Pani Marianny Malinowskiej, Zarządowi Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepkowie Borowym „Wentylator oddymiający Skorpion H22”, zakupiony w ramach środków przewidzianych na działania prewencyjne z nadwyżki finansowej Związku Wzajemności Członkowskiej „Zagroda” za 2020 r., powołanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” i Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą.

Bardzo dziękujemy za zakupiony sprzęt, który z całą pewnością przyczyni się do poprawy skuteczności działania jednostki OSP, jak również wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny.

Joanna Antczak