Gmina Janowiec Kościelny otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania 3 modułu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie–Grabowie. Celem zadania jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. W ramach programu szkoła zmodernizuje i doposaży istniejącą już stołówkę szkolną. Wartość dofinasowania z budżetu państwa 80.000,00 zł, całkowity koszt zadania 100.000,00 zł .

Karina Rogalska

dofinasowanie