Kolejne promesy rozdane. Tym razem na inwestycje w gminach, w których funkcjonowały PGR -y. Ponownie otrzymaliśmy dofinansowanie do dwóch zadań.
1) Termomodernizacja budynku “Dom strażaka” w Janowcu Kościelnym. (2.155.000 PLN dofinansowania)
2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janowcu Kościelnym. (2.000.0000 PLN dofjnansowania)
Więcej:
Kolejne promesy rozdane1
Kolejne promesy rozdane2
Piotr Rakoczy