Szanowni Mieszkańcy Gminy Janowiec Kościelny.

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski do Urzędu Gminy o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.
Wnioski można pobrać ze strony:
Do wniosku proszę dołączyć kserokopię deklaracji dot. źródeł ciepła złożonej do Centralnej Ewidencji Emisyjności .
Wnioski należy składać zgodnie z właściwością zamieszkania (wnioski osób na stałe zamieszkujących poza naszą gminą będą przekazywane wg. właściwości do innych jednostek na terytorium Rzeczypospolitej).
Piotr Rakoczy
Wójt Gminy Janowiec Kościelny