Święto Pieczonego Ziemniaka to bez wątpienia największe wydarzenie kulturowe w gminie Janowiec Kościelny. Największe- nie tylko z racji dużej liczby uczestników, lecz przede wszystkim dlatego, że w obrazowy sposób podkreśla walory polskiej wsi. Dla gmin o typowo rolniczym charakterze nabiera to szczególnego znaczenia.

XXXVI edycja już za nami. O tym co wiedzieliśmy i słyszeliśmy w telegraficznym skrócie w niniejszej fotorelacji.

Punktualnie o godzinie 13.00 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym rozpoczęła się msza św. Wystawione poczty sztandarowe z OSP Janowiec Kościelny, Szczepkowo-Borowe, Nowa Wieś Wielka , Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego oraz dźwięk instrumentów Mławskiej Orkiestry Dętej podkreślały uroczysty charakter tej mszy św. Pouczające słowa do zebranych wygłosił ks. Paweł Nowosielski-Proboszcz Parafii Napierki.

Po mszy św. dożynkowy korowód wyruszył na stadion gminny w Kucach.

Oficjalnego otwarcia XXXVI Święta Pieczonego Ziemniaka dokonał wójt gminy- Pan Piotr Rakoczy, który na wstępie przywitał zacnych gości, a wśród nich m.in.

-Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi –Pana Norberta Kaczmarczyka,

-senator RP Panią Lidię Staroń,

-posłów RP- Panią Iwonę Arent, Pana Marcina Kulasek,

-Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego- Pana Artura Chojeckiego,

-Wicemarszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego- Panią Sylwię Jaskulską,

-radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

– Starostę Powiatu Nidzickiego Pana Marcina Palińskiego,

-Wicestarostę Powiatu Nidzickiego Pana Pawła Przybyłka.

-Przewodniczących Rady Powiatu i Rady Gmin powiatu nidzickiego,

-Wójtów z gminy Kozłowo, Janowo, Wieczfni Kościelnej

– przedstawicieli następujących instytucji związanych z rolnictwem, współpracujących z gminą:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, reprezentowany przez Pana Dariusza Jarosińskiego

( KOWR był współfinansującym wydarzenie w ramach umowy z Gminą Janowiec Kościelny),

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie-reprezentowana przez Prezesa-Pana Romualda Tańskiego, członków zarządu- Pana Piotra Miecznikowskiego, Pana Roberta Nowackiego, Panią Jolantę Mackiewicz-Dyrektora Biura

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -reprezentowana przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego-Pana Henryka Żuchowskiego oraz Panią Joannę  Szczepkowską z Oddziału w Nidzicy,

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa-reprezentowane przez Pana Grzegorza Mróz-Kierownika Biura

Ekologiczny Związek Gmin „ Działdowszczyzna”-reprezentowany przez Panią Beatę Nasiadko

Komenda Powiatowa  Policji w Nidzicy-reprezentowana przez mł. insp. Pana Jarosława Wiśniewskiego- Komendanta Powiatowego

Państwowa Straż Pożarna w Nidzicy -reprezentowana przez bryg. Pana Szymona Kokot-Zastępcę Komendanta PSP

Bank Spółdzielczy-reprezentowany przez Panią Ewę Miecznikowską-Stasiukewicz-Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nidzicy oraz Pana Cezarego Szewczyka-Dyrektora Oddziału BS w Janowcu Kościelnym,

Powiatowy Inspektorat Weterynarii- reprezentowany przez Pana Jarosława Wydrachowskiego– Powiatowego Lekarza Weterynarii

Lista gości była bardzo długa, ale jak podkreślił Pan Wójt- „wszyscy są równie serdecznie witani, wszystkich chcemy ugościć na Janowieckiej Ziemi”.

W swym przemówieniu Pan Wójt-Piotr Rakoczy podkreślił znaczenie rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, skierował życzenia do rolników, życzył wszystkim uczestnikom dobrej zabawy.

Pełny tekst przemówienia (pobierz)

Następnie głos zabrali przybyli goście, a każdy z nich w ciepłych słowach kierował życzenia do rolników. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi –Pan Norbert Kaczmarczyk również podkreślał ogromne znaczenie rolnictwa w bezpieczeństwie żywnościowym, dostrzegł potrzebę wsłuchiwania się w praktyczne rady rolników na temat pożądanych form wsparcia polskiego rolnictwa- co po skończonym przemówieniu urzeczywistnił spotykając się z rolnikami na stoiskach sołeckich.

Zaszczytną funkcję Starostów pełnili Państwo Sylwia i Kamil Boćkowscy z sołectwa Powierż.

Dokonali oni także symbolicznego przekazania bochenka chleba, prosząc aby Wójt dzielił nim sprawiedliwie-tak aby starczyło go dla wszystkich mieszkańców.

Następnie Pan Wójt wraz z Przewodniczącą Rady- Panią Marianną Malinowską i Starostami Dożynek częstowali nim uczestników.

W trakcie wydarzenia odbyło się także wręczenie odznaczeń, podziękowań, gratulacji.

Otrzymali je- uczniowie Dominika Jastrzębowska oraz Piotr Tarwacki -absolwenci Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, którym wręczono nagrodę PRIMUS INTER PARES. Fundatorem nagrody byli Państwo Joanna i Piotr Rakoczy, którzy z własnych środków postanowili uhonorować zdolnych uczniów, propagując w ten sposób naukę jako najlepszą formę inwestowania w przyszłość. Był to miły akcent, nie tylko dla uczniów, lecz także dla ich rodziców, dyrektora szkoły i wychowawców.

Podziękowania odebrali także: Pani Danuta i Krzysztof Puchalscy, Pani Bożena Grochala oraz Pani Barbara Wrzeszczyńska. W swej aktywności zawodowej i społecznej, poprzez pełnione funkcje w/w przyczyniali się do rozwoju gminy Janowiec Kościelny.

Wręczono także odznakę „ Zasłużony dla rolnictwa”, którą z rak Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi-Pana Norberta Kaczmarczyka oraz Wójta Gminy-Pana Piotra Rakoczego odebrał odznaczany Pan Jacek Szczepkowski.

Przewodnicząca Rady Gminy-Pani Marianna Malinowska wraz z wójtem gminy-Panem Piotrem Rakoczy wręczyli Starostom Dożynek pamiątkowe , wygrawerowane podziękowania.

Była też okazja aby podziękować Panu Robertowi Nowackiemu– na co dzień członkowi Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, ale i sympatykowi sportu, za możliwość

zrealizowania przez Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł” ciekawego projektu „ Sportowa natura”.

Miłym akcentem było także przekazanie bezcennego daru jaki Dyrektor KRUS i radny Sejmiku Woj.Warm.-Maz.-Pan Henryk Żuchowski przekazał dla OSP Szczepkowo-Borowe. Bezcennym gdyż prezent ten będzie wykorzystywany w działaniach ratowniczych. Ta dość dużych rozmiarów torba medyczna to zestaw niezbędnej aparatury, która być może uratuje komuś życie.

W trakcie Święta Pieczonego Ziemniaka prezentowało się osiem stoisk sołeckich ( Nowa Wieś Dmochy, Iwany, Nowa Wieś Wielka, Janowiec Kościelny, Kuce, Powierż, Połcie Stare, Gwoździe). Każde stoisko to istne bogactwo smaków, kolorów-jednym słowem artystyczne dzieła, ukazujące tradycje polskiej wsi.

Do dzieł można zaliczyć także wieńce dożynkowe, których w tym roku było pięć. Wyplatanie wieńców to swego rodzaju ceremoniał, to odpowiednio zebrane i wysuszone kłosy zbóż, które wplecione na stelażu przemieniają się w żywy obraz z czytelnym przekazem. Ta tradycja wyplatania wieńców jest naszym dobrem kulturowym, wyróżnikiem.

Wieńce wykonane zostały przez: Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym, Klub Seniora Plus, sołectwo Bielawy, Iwany, Powierż.

Było też wiele stanowisk firm i instytucji gdzie prezentowano dorobek, osiągnięcia i cele jakie są realizowane.

Lista stoisk instytucji (pobierz)

W trakcie wydarzenia nie mogło zabraknąć konkursów. Były konkursy oceniające stoisko, wieniec, zmagania sportowo-rekreacyjne oraz potrawy z ziemniakiem w roli głównej.

Publiczność miała też okazję uczestniczenia w licznych konkursach. Obieranie ziemniaków na czas, wbijanie gwoździ- to konkursy , w których liczył się czas i umiejętności. Była też krowa ( wyglądała jak żywa) tym bardziej gdy z wymion leciało prawdziwe mleko. Oprócz dobrej zabawy w zmaganiach konkursowych była to także okazja do zdobycia ciekawej nagrody.

Uczestnicy mogli wziąć udział w zabawie fantowej, gdzie nie zabrakło ciekawych nagród.

Wyniki konkursów:

Najpiękniejsze stoisko– odstąpiono od wyłaniania tego najpiękniejszego. Wszystkie były piękne, każde z nich się prezentowało całą gamę potraw do degustacji. Nikt z tego wydarzenia nie mógł wyjść głodny. Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa możliwe było przygotowanie wielu potraw, w tym tradycyjnej baby ziemniaczanej- lokalnie zwanej „bugajem”.

Najsmaczniejsza potrawa:

I miejsce: Zuzanna Rakoczy

II miejsce: Elżbieta Miecznikowska

III miejsce: Jolanta Rama

Najpiękniejszy wieniec:

I miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym

( co oznacza, iż po raz drugi ŚDS będzie reprezentował gminę Janowiec Kościelny na Dożynkach Wojewódzkich)

II miejsce: Klub Senior Plus

III miejsce: sołectwo Powierż

Turniej sołectw:

I miejsce: sołectwo Iwany

II miejsce: sołectwo Janowiec Kościelny

III miejsce: sołectwo Nowa Wieś Wielka

Najmłodsza publiczność nie mogła narzekać na nudę. Z myślą o nich przygotowano strefę „ Gry i zabawy”.

Po wręczeniu nagród, podziękowań, gratulacji nadszedł czas muzycznych doznań. Występ Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zespołu SENIOR BAND nagrodzony został gromkimi brawami.

W dalszej części wystąpiła PATRYCJA RUNO, Zespół MEGI. W roli gwiazdy wieczoru wystąpił MIŁY PAN ( to pseudonim artystyczny, ale Pan był rzeczywiście miły?).

Dla wytrwałych i „ głodnych” tańca , na koniec zaprezentował się Zespół TOP MAN.

W roli konferansjera wystąpił niezastąpiony i profesjonalny Pan Stanisław Koziński.

Koniecznie podkreślić trzeba, że liczni sponsorzy nie zapomnieli o nas i w tym roku. Bardzo dziękujemy!!!

 

Do zobaczenia za rok.

 

Publikacja powyższych zdjęć ma na celu informowanie o działalności kulturalnej organizowanej przez Gminę Janowiec Kościelny / Wójta Gminy Janowiec Kościelny. W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy skorzystać z tego linku