27 września w Janowcu Kościelnym podczas uroczystej zbiórki wręczono promesy w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- tzw. „Mały Strażak”

Wśród dofinansowanych jednostek znalazły się Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu nidzickiego, działdowskiego i nowomiejskiego. I tu należy
z dumą podkreślić, że trzy z czterech wyróżnionych jednostek z powiatu nidzickiego to: OSP Janowiec Kościelny, OSP Szczepkowo Borowe i OSP Nowa Wieś Wielka.

Łącznie gościliśmy 31 jednostek.

Meldunek o gotowości do uroczystej zbiórki Błażejowi Pobożemu – Podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył dowódca uroczystości kapitan Nikodem Woźniak.

Następnie przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Janowiec Kościelny Pan Piotr Rakoczy.

Wręczenia promes dokonali:

  • Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Błażej Poboży,
  • Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Pan Artur Chojecki,
  • Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – Pan Jarosław Bogusz,
  • Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – nadbr. Tomasz Komoszyński

W wydarzeniu również udział wzięli:

– Z-ca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Ostrowski,

– Starosta Nidzicki jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy Pan Marcin Paliński

– Przewodniczący Rady Powiatu Nidzickiego Pan Andrzej Bróździński,

– Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy st. bryg. Marek Augustynowicz

– Komendant Powiatowy PSP w Nowym Mieście Lubawskim mł. bryg. Krzysztof Szałkowski,

– Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie mł. bryg. Dariusz Jankowski,

– Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy mł. insp. Jarosław Wiśniewski,

– Wójt Gminy Kozłowo a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kozłowie Pan Marek Wolszczak

– Przewodnicząca Rady Gminy Janowiec Kościelny Pani Marianna Malinowska

– Sekretarz Gminy Janowiec Kościelny Pani Zofia Wielgus,

– Sekretarz Gminy Kozłowo Pan Jacek Jankowski

– Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP z powiatów : działdowskiego, nowomiejskiego i nidzickiego.

Dofinansowanie zakupu sprzętu pozwoli jednostkom ochotniczych straży pożarnych jeszcze bardziej profesjonalnie wypełniać swoje bojowe zadania.

W tym roku do strażaków ochotników trafiło przeszło 2 mln zł, co stanowi 100% większą kwotę w stosunku do ostatnich dwóch latach. Taka była też potrzeba, gdyż bardzo dużo swojego sprzętu jednostki przekazały Ukrainie.

Wszystkim jednostkom serdecznie gratulujemy.

Joanna Antczak