W okresie od marca do maja 2022 r. Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie realizowała projekt edukacyjny pt. Przez historię z „Niezwyciężonymi” , przy pomocy Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Dwa razy w miesiącu uczestniczyliśmy w lekcjach on-line, podczas których pracownicy Delegatury IPN w Olsztynie poruszali po dwa najważniejsze tematy z historii II Rzeczpospolitej. W zajęciach udział wzięły 33 szkoły, certyfikaty otrzymało 18 szkół. W gronie tym znalazła się Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie.

W.Kacner

Przez historię z „Niezwyciężonymi