Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informuję, że kierując się troską i odpowiedzialnością za wspólnotę samorządową, gmina Janowiec Kościelny włączy się w proces dystrybuowania węgla.
Aktualnie procedowana ustawa wymaga działań poprzedzających, co znacznie usprawni ten proces.
Dlatego też proszę o pilne tj. do dnia 25.10.2022 roku (wtorek) do godz. 10.00 dostarczenie do tut. Urzędu (Sekretariat) wypełnionej deklaracji.
Deklaracja dotyczy osób fizycznych w gospodarstwach domowych, które spełniają warunki do dodatku węglowego.
Deklaracja nie stanowi wiążących prawnie zobowiązań. Pełni jedynie dopełnienie obowiązku przekazania informacji (wstępnego zapotrzebowania) o liczbie i rodzaju paliwa do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Deklaracja do pobrania na stronie internetowej www.janowiec.com.pl lub w siedzibie gminy:13-111 Janowiec Kościelny 62

Wójt Gminy

Piotr Rakoczy

deklaracja – wersja WORD

deklaracja – wersja PDF