W Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym sukcesem zakończył się projekt “Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim”. Zadanie realizowała Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach przedsięwzięcia “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Wszystkie działania prowadzone były w ramach ścieżki tematycznej “Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.
Projekt realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował szkolenie pracowników, którzy otrzymali zaświadczenia potwierdzające nowo zdobyte umiejętności. Celem zadania było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury.
Drugi etap obejmował szkolenie grupy dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat (59 godzin zajęć), którego celem było pozyskanie wiedzy z zakresu korzystania z dostępnych materiałów edukacyjnych oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych
w trakcie atrakcyjnych zajęć.
Samorządowy Ośrodek Kultury pozyskał w ramach projektu 6 laptopów, które doposażą placówkę. Sprzęt będzie wykorzystywany w bieżącej działalności SOK-u przy realizacji szkoleń, zajęć edukacyjnych i warsztatów.

SOK

 

Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim