W dniu 03.11.2022r. w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny została podpisana umowa na zadanie pn.: „Modernizacja sieci dróg gminnych” dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiającego: Gminę Janowiec Kościelny reprezentował Wójt Gminy Pan Piotr Rakoczy oraz Skarbnik Gminy Pani Wiesława Samsel. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych została firma STRABAG Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Grzegorza Orłowskiego – Dyrektora Technicznego Oddziału w Olsztynie oraz Pana Munkhzula Mashbat – Kierownika Budowy.

Zadanie inwestycyjne dotyczy modernizacji 7 dróg gminnych w miejscowościach: Gniadki, Kuce, Piotrkowo, Powierż, Safronka, Skrody, Wiłunie.

Wartość Umowy to: 5 128 323,56 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 3 610 000,00 zł.

Termin realizacji zadania to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Joanna Antczak