Budzet_obywatelski

 

pdfUchwała nr 160,466_2022 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2023r. oraz ogłoszenia wyników głosowania

INFORMACJA

W dniach 09-18.11.2022 zachęcamy do głosowania na zadanie zgłoszone z terenu Gminy Janowiec Kościelny do projektu Budżetu Obywatelskiego Powiatu Nidzickiego na rok 2023,pn:

„Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Powierz”

 Urna wraz z kartami do głosowania dostępne są w Urzędzie Gminy  Janowiec Kościelny .Karty do głosowania można też pobrać ze strony internetowej www.powiatnidzicki.pl zakładka Budżet Obywatelski.

                                                     Zapraszamy do głosowania.

Karta do głosowania JANOWIEC KOŚCIELNY

Uchwała nr 154_455_2022 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 08.11.2022 r.