Ten szczególny dzień dla każdego Polaka uroczyście obchodzony jest w całym kraju.

W gminie Janowiec Kościelny obchody Narodowego Dnia Niepodległości  rozpoczęły się o godzinie 10.00 uroczystą mszą św. w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym. Pouczające kazanie wygłosił ksiądz Proboszcz -Dariusz Sielczak, który podkreślił potrzebę zgody w narodzie, zachęcał do refleksji i pamięci o walczących o wolność naszego narodu.

Wystawione poczty sztandarowe z OSP Janowiec Kościelny, Szczepkowo-Borowe, Nowa Wieś Wielka oraz ze SP Janowiec Kościelny i SP Waśniewo-Grabowo to wyraz honoru, czci, pamięci i szacunku dla Ojczyzny  i jej bohaterów.

Patriotyczne piosenki w wykonaniu : Marysi Kowalewskiej, Łucji Kozickiej oraz pracowników Środowiskowego  Domu Samopomocy w Janowcu Kościelny  wprowadziły nastrój zadumy. Wysoki poziom  artystyczny wykonawców nagrodzono  gromkimi brawami.

Po mszy św. złożono kwiaty w barwach narodowych i zapalono znicze w miejscach upamiętniających poległych w walce o niepodległość.

Końcowym elementem obchodów było uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt, który w nowej odsłonie stanął przed budynkiem Urzędu Gminy.

W swym przemówieniu Wójt Gminy-Pan Piotr Rakoczy oprócz słów odnoszących się do obchodzonego Dnia Niepodległości wspomniał o projekcie   ” Pod Biało-Czerwoną”, dzięki któremu w wielu miejscowościach w całym kraju, w tym w naszej gminie, mogła powiewać flaga narodowa.

Treść wystąpienia P. Wójta:

Szanowni Goście, Szanowni Mieszkańcy gminy Janowiec Kościelny

Obchodzone dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości ma dla Polaków szczególne znaczenie.  Jest symbolicznym aktem pamięci  o  wszystkich , którzy o wolność walczyli. Jest też lekcją patriotyzmu, szczególnie  dla młodego pokolenia.

Ta 104 rocznica obchodzona jest w szczególnych okolicznościach. Nie doświadczamy wprawdzie bezpośrednio ogromu cierpienia jakie niesie ze sobą wojna, lecz odgłosy wybuchów słyszymy w naszych sercach i umysłach. To co w tej chwili przeżywa naród Ukrainy w najbardziej wyrazisty sposób ukazuje czym jest wojna i czym jest heroizm walki o niepodległość.

Jestem dumny, że nasi mieszkańcy okazują solidarność, czego  przejawem są również postawy osób, które otworzyły swoje domy, aby dać schronienie, czy też były inicjatorami, organizatorami akcji charytatywnych.

My jako naród przeszliśmy długą drogę do niepodległości. Patrząc z perspektywy losów naszego narodu mamy więc moralny obowiązek aby tę wywalczoną wolność pielęgnować i doceniać.

Dzisiejszy dzień jest i powinien być świętem radosnym. Jesteśmy narodem wolnym i to powód do radości. Radość ta powinna jednak być przeplatana  refleksją. Żyjmy przyszłością, ale nigdy nie zapominajmy o przeszłości. Nie zapominajmy o tych, którzy tę wolność nam wywalczyli, bo jak wskazała nasza- niestety już nieżyjąca- poetka ludowa- Pani Barbara Krajewska,  w jednym z wierszy  „ ….Dzięki nim w wolnej Ojczyźnie żyjemy, gdyż jak w ziemi ziarno zasiane obumiera plon dając jednak obfity, tak ich ofiara Polsce dała życie.”

Szanowni Państwo

Modliliśmy się za Ojczyznę podczas uroczystej mszy świętej, złożyliśmy symboliczne kwiaty za poległych w walce o niepodległość, a teraz w tym miejscu spotykamy się aby uroczyście i w asyście pocztów sztandarowych wynieść pod obłoki flagę narodową. Niech biało czerwona obwieszcza naszą dumę i przynależność do wolnego kraju, jakim jest Rzeczypospolita Polska.

Podkreślę, że stoimy przed nowym  masztem, który w całości został sfinansowany w ramach Projektu „ Pod Biało-Czerwoną”, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów-Pana Mateusza Morawieckiego. Głównym celem tego projektu jest uczczenie 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów. Misją tego programu jest także  integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Gmina otrzymała na ten cel dotację, która w całości pokryła wydatki związane z zakupem i instalacją- w tym dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Szanowni Państwo

W tym uroczystym dniu życzę Państwu aby  kolejne lata upływały w zdrowiu i poczuciu wolności i bezpieczeństwa. Tylko człowiek wolny i bezpieczny może czuć się szczęśliwy. Bądźcie Państwo po prostu szczęśliwi w swoich domach i pośród wspólnoty lokalnej- bo tu jest nasza mała Ojczyzna.

Kończąc przytoczę kolejny fragment poetyckich słów Pani Barbary Krajewskiej.

…” Będę pomnażać twoje dobra, strzec cię jak oka w głowie, upiększać i miłować nad życie.

Będę tę miłość wsączać w serca kolejnych pokoleń by Polska zawsze wolna była, Chrystus jej wodzem a Matka Boża królową”

W bardzo wyrazisty sposób poetka przekazała nam testament, zapisując w nim jak należy pielęgnować Ojczyznę. Czyńmy tak każdego dnia!

Publikacja powyższych zdjęć ma na celu informowanie o działalności kulturalnej organizowanej przez Gminę Janowiec Kościelny / Wójta Gminy Janowiec Kościelny. W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy skorzystać z tego linku