PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ:
 1. Mieszkaniec składa wniosek o zakup węgla.
 2. Wniosek jest rozpatrywany.
 3. Mieszkaniec otrzymuje informację o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 4. Jeśli wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, mieszkaniec dokonuje zapłaty za opał.
 5. Węgiel trafia do mieszkańca po zaksięgowaniu wpłaty na konto Gminy.
 1. WNIOSKI O ZAKUP WĘGLA
            Mieszkańcy Gminy Janowiec Kościelny zainteresowani zakupem węgla mogą złożyć wniosek w formie papierowej w sekretariacie (pok. Nr 4) Urzędu Gminy Janowiec Kościelny, 13-111 Janowiec Kościelny 62, lub elektronicznie na adres skrzynki ePUAP: /281101/SkrytkaESP.
 1. ROZPATRZENIE WNIOSKU
Pracownicy Urzędu Gminy weryfikują wniosek pod względem formalno-prawnym. Przede wszystkim należy ustalić, czy wnioskodawca jest uprawniony do zakupu węgla po cenie preferencyjnej.
UPRAWNIONĄ do preferencyjnego zakupu węgla jest osoba w gospodarstwie domowym, na rzecz którego wypłacono dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego, lub osoba w gospodarstwie domowym spełniająca warunki do dodatku węglowego, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku.
 1. INFORMACJA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKU
Informacja zostanie przekazana przez pracownika Urzędu Gminy telefonicznie, na podany we wniosku numer telefonu, albo za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany we wniosku.
 1. ZAPŁATA ZA WĘGIEL
Mieszkaniec, który otrzyma informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, uiści na konto Gminy Janowiec Kościelny opłatę za wnioskowaną ilość węgla.
Gmina Janowiec Kościelny sprzedaje węgiel kamienny w cenie 2.000,00 zł brutto za tonę.
Opłaty należy dokonać na konto Nr 14 8834 1035 2004 0200 1155 0016, w tytule przelewu należy podać swoje imię, nazwisko, adres (miejscowość i nr domu) oraz dopisek „opłata za węgiel”.
 1. DOSTAWA WĘGLA
Przewiduje się, że węgiel trafi pod wskazany adres zamieszkania w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty na koncie Gminy. Termin ten może ulec zmianie z racji ogólnych problemów związanych z dostępnością węgla.
            Gmina Janowiec Kościelny dowozi do miejsca zamieszkania węgiel zakupiony w ilości minimum 0,5 tony. Zakup mniejszej ilości wiąże się z koniecznością osobistego odbioru z punktu sprzedaży.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Obecnie Gmina nie jest w stanie nie jesteśmy w stanie przewidzieć kiedy rozpocznie się dystrybucja węgla, jaką będziemy dysponować ilością oraz jaka będzie jego jakość.
 • Gmina Janowiec Kościelny nie ponosi odpowiedzialności za jakość dystrybuowanego węgla jak również nie przyjmuje reklamacji w/w towaru.
 • Zakłada się dostępne sortymenty węgla: groszek, orzech oraz miał.
 • Maksymalna ilość paliwa stałego, jaką może kupić mieszkaniec po cenie preferencyjnej, to 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 t od 1 stycznia 2023 r.
  Wójt Gminy
Piotr Rakoczy