Szanowni Państwo
Mam kolejną wspaniałą informację dla mieszkańców gminy Janowiec Kościelny. W dniu 18 listopada  wspólnie z Panią Skarbnik Wiesławą Samsel podpisaliśmy umowę na dofinansowanie inwestycji dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuce. Ta inwestycja pozwoli nam na zwiększenie wydajności samej oczyszczalni ścieków, co w ostatnich latach było dużym problemem dla gminy. Inwestycja jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo przyrodnicze naszego pięknego regionu. Podjęte działanie pozwala perspektywicznie patrzeć w przyszłość co do rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Janowiec Kościelny. Jak wcześniej pisałem, na dniach rozpocznie się budowa wodociągu Zabłocie Kaniowskiego – Gniadki, otrzymaliśmy również dofinansowanie na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Safronka z budową kanalizacji do m. Wiłunie co w części uzbroi nam tereny inwestycyjne. Uważam, że w poprawie bezpieczeństwa wodno-kanalizacyjnego naszej gminy dzieje się wiele.
Wspomnę jeszcze, że kwota dofinansowania inwestycji w Kucach to 2.609.000 zł netto i pokrywa w 100% wydatki kwalifikowane projektu.
Z tego miejsca bardzo gorąco dziękuję wszystkim pracownikom zaangażowanym w ten projekt bo to dzięki ich determinacji został on wysoko oceniony przez Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski.
Dziękuję
Wójt Gminy
Piotr Rakoczy