INFORMACJA

Mieszkaniec, który otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych, uiszcza opłatę na konto Gminy Janowiec Kościelny
Nr 13 8834 1035 2004 0200 1155 0034, tytuł przelewu: zakup węgla.
Gmina Janowiec Kościelny sprzedaje węgiel kamienny w cenie 2 000,00 zł brutto za tonę.
Wójt Gminy
Janowiec Kościelny
Piotr Rakoczy