Środki z Funduszu Sprawiedliwości dla Klubu Sportowego ORZEŁ.