Organizacje Pozarządowe województwa warmińsko-mazurskiego

Informujemy, że do 4 stycznia br. można zgłaszać propozycje organizacji pozarządowych kandydujących do udziału w pracach Komitetu
Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur2021-2027. Organizacje wyłaniane są w procedurze wyborczej.

Wszelkie informacje na ten temat dostępne są w BIP:

https://bip.warmia.mazury.pl/2423/ogloszenie-o-naborze-organizacji-pozarzadowych-kandydujacych-do-skladu-komitetu-monitorujacego-program-regionalny-fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur-2021-2027-km-fewim-2021-2027.html

Z poważaniem

Joanna Glezman

Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego  17

T: +48 89 512 58 80

T: 724 777 741

F: +48 89 512 58 76
E: op@warmia.mazury.pl