Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Janowcu Kościelnym będzie organizował uroczystość nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zgłoszenia można dokonać (w przypadku Jubilatów obchodzących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego) w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie (średnio) około sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego. Informacji o terminie wręczenia medali przez Wójta Gminy w imieniu Prezydenta RP udzieli Kierownik USC.

Zapraszam Dostojnych Jubilatów – mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny, którzy w roku 2023 obchodzić będą 50 – tą i 60 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego do zgłaszania się w USC celem złożenia wniosku / pokój nr 2 / do dnia 28 lutego 2023 r.  w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Kierownik USC

                                                                          /-/   Ewelina Mierzejewska