Wójt Gminy Janowiec Kościelny, informuje o zmianie terminu składania wniosków  do dnia 17 lutego 2023 r.  dotyczących udziału w programie:

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”

 

 

Wójt Gminy Janowiec Kościelny

Piotr Rakoczy