W dniu 17 lutego 2023 roku podczas  XXXIII Sesji Rady Gminy Janowiec Kościelny podjęto uchwałę w sprawie odwołania skarbnika Gminy. Jednocześnie podjęto też  uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

Dotychczasowa Skarbnik Gminy-Pani Wiesława Samsel z dniem 24 lutego zakończy aktywność zawodową i dołączy do grona emerytów. Od dnia 01 marca funkcję będzie pełniła Pani Wioletta Wanda Szczypińska.

Były chwile wzruszeń, podziękowań i życzeń od P. Wójta-Piotra Rakoczego, Pani Marianny Malinowskiej- Przewodniczącej Rady Gminy, Sekretarza Gminy-Pani Zofii Wielgus, oraz wszystkich kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, Samorządowego Ośrodka Kultury. Przepiękne bukiety kwiatów i wiele ciepłych słów z pewnością sprawiły radość dotychczasowej Pani Skarbnik. Towarzyszyło temu wzruszenie, gdyż z jednej strony poczucie zasłużonego odpoczynku ( po ponad 40 latach aktywności zawodowej, w tym 9 latach na stanowisku Skarbnika Gminy), a z drugiej strony pewnego rodzaju żal, wspomnienia i początek nowego etapu życia.

Pani Wiesława Samsel, choć wzruszona pamiętała o podziękowaniu za współpracę nie tylko obecnie sprawującym funkcje lecz także z poprzednich kadencji,  z którymi miała przyjemność współpracować.

Ciepłe słowa znalazły odzwierciedlenie w okazjonalnych listach, które będą przypominały i wzbudzały refleksję. Z pewnością też P. Wiesława Samsel będzie kibicowała gminie Janowiec Kościelny, ciesząc się z realizowanych inwestycji i osiągania coraz większych wpływów do budżetu.

Pani Wioletta  Szczypińska z kolei stanie przed dużym wyzwaniem, któremu-jak powiedziała ze wszech sił będzie się starała sprostać. Zapał do pracy, odpowiednie wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość- zarówno Jej samej, jak i całej gminnej załodze.

Życzymy powodzenia, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności  obu Paniom.

 

Sekretarz Gminy

Zofia Wielgus