Szanowni Państwo,
Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór kandydatów do służby w placówkach pozostających w zasięgu służbowej odpowiedzialności Oddziału SG.
Nabór odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1061 ze zm.) oraz w rozporządzeniu MSWiA z dn. 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. nr 23, poz. 175 z późn. zm.).
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji zawartej w załączniku na stronach internetowych, jak również w miejscach ogólnodostępnych w budynkach urzędu.

Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.

Zał. nr 1 – Informacja o naborze do SG.

Z poważaniem
KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Olsztynie
ppłk SG Jarosław WĘGRZYNOWSKI