INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI),– nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy:

  1. Minimalizować kontakt drobiu z dzikim
  2. Nie wprowadzać ani nie wyprowadzać drobiu jaj z gospodarstwa bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy;
  3. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
  4. Zakupić środki dezynfekcyjne i używać ich do dezynfekcji sprzętu wykorzystywanego przy obsłudze drobiu;
  5. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  6. Zgłaszać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii miejsca utrzymywania drobiu.

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie lekarzom weterynarii prywatnej praktyki lub Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy
ul. Limanowskiego 1
13-100 Nidzica

tel.:(89) 625-25-15

e-mail : nidzica.piw@nidzica.piw.gov.pl www.piwnidzica.hostingsdc.pl