Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, działając z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego jednej placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Janowiec Kościelny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – edycja 2023 r.

Wsparcie otrzymała Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym, która na zakup nowości wydawniczych otrzymała 4.000,00 zł. Łączne wsparcie finansowe dla Gminy Janowiec Kościelny wynosi 4.000.00 zł, a całkowity koszt zadania 5.000,00 zł.