O tym, że zdrowie jest najważniejsze nikogo przekonywać nie trzeba. Ważnym elementem okazywania troski jest wykonywanie badań profilaktycznych. W dniu 18 marca 2023 r. zorganizowano wyjazd do Polikliniki MSWIA w Olsztynie, gdzie nasze mieszkanki miały możliwość wykonania bezpłatnie badań cytologicznych i mammograficznych w ramach „Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Szyjki Macicy”.

Profilaktyka to przede wszystkim szansa na całkowite wyleczenie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku chorób onkologicznych. Wszystkim Paniom życzymy, aby wykonane badania potwierdziły, że są zdrowe. Kolejny wyjazd zorganizujemy w grudniu, jeżeli zgłoszą się chętne Panie i zostaną zakwalifikowane do bezpłatnych badań. Takie badania można też wykonać indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie z Polikliniką MSWiA celem potwierdzenia terminu badania i kwalifikowalności ich wykonania w ramach prowadzonych programów profilaktycznych.