czyste_powietrze

Stan na dzień 31.03.2023 r.

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 72

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 39

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 811678,59 zł