18 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie n.t. „Obraz dziecka skrzywdzonego-profilaktyka zachowań ryzykownych….”

Konferencja była współorganizowana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Krzysztofa Nowackiego wojewódzkiego koordynatora Szkół Promujących Zdrowie Panią Annę Zdaniukiewicz oraz Szkoły Promujące Zdrowie z naszego województwa.

Podczas konferencji eksperci – Panią Joanna Napieraj – Głównego Specjalista w Departamencie Działań Edukacyjno-Prewencyjnych Państwowej Komisji ds. Pedofilii oraz  Pani Elżbieta Szadura-Urbańska– psycholog, psychoterapeuta zaprezentowali w bardzo interesujący sposób tak trudne zagadnienie.

Swoją obecnością zaszczycił nas Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Starosta Nidzicki Pan Marcin Paliński, Wójt Gminy Janowiec Kościelny Pan Piotr Rakoczy, Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Malinowska, Z-ca Wójta Gminy Kozłowo Pani Barbara Szczepkowska, Pani wizytator Beata Gojło, Kierownik oddziału Promocji Zdrowia WSSE Pan Radosław Gruss,  Dyrektor PSSE Pani Beata Rapacka, Przedstawiciele KOWR o.Olsztyn Pan Andrzej Szczapa oraz Pani Joanna Lewardowska.

Byli także obecni kierownicy i przedstawiciele jednostek z Powiatu nidzickiego i Gminy Janowiec Kościelny, dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, szkolni koordynatorzy i nauczyciele z całego województwa warmińsko-mazurskiego, a także członkowie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Waśniewie-Grabowie.

Tematyka była bardzo interesująca, prelegenci z wyczuciem i bardzo umiejętnie zainteresowali przybyłych gości trudnym zagadnieniem.

Nie zabrakło także akcentów wesołych- jak choćby występy uczniów oraz śpiew „Chóru Fałszujących Dyrektorów”.