W piątek 19 maja 2023 r. grupa sołtysów z terenu naszej gminy wraz z Wójtem – Piotrem Rakoczy oraz Przewodniczącą Rady Gminy – Marianną Malinowską, uczestniczyła w Samorządowym Forum Sołtysów zorganizowanym w ostródzkim amfiteatrze. W wydarzeniu wzięli udział sołtysi z całego województwa.

Jednym z elementów uroczystości było wręczenie wyróżnień przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. W gronie wybranych znalazł się Piotr Krupiński – sołtys sołectwa Gwoździe. Wyróżnienie zostało przyznane za zaangażowanie oraz wkład w rozwój swojej społeczności lokalnej.

Organizatorem Samorządowego Forum Sołtysów był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast partnerami – Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Sołtysów. Finałem spotkania był koncert Sławomira.