„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Janowiec Kościelny otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce gm. Janowiec Kościelny” i przystąpiła do realizacji zadania.

Operacja ma na celu poprawę środowiska naturalnego, zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w m. Kuce.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie: 2 609 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 3 929 850,00 zł brutto