Dobiegła końca trzecia już zbiórka odpadów rolniczych na terenie gminy Janowiec Kościelny.

Zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dofinansowanie zostało z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie zrealizowała niezawodna i profesjonalna firma TRANS-PLAST Jacek Borkowski z siedzibą w Ciechanowie. Prace przebiegły sprawnie i zgodnie z planem.

Łącznie zebrano 89,76 Mg odpadów pochodzących z działalności rolniczej, w tym:

– folii rolniczej – 54,69 Mg;

– siatki i sznurka – 11,59 Mg;

– opakowań po nawozach – 1,29 Mg;

– opakowań typu Big Bag – 22,19 Mg.

Całkowity koszt zadania wyniósł 42 653,95 zł, z czego kwota 39 494,40 zł stanowi dotację z NFOŚiGW.