HARMONOGRAM PUNKTU MP3:

LINK: https://drive.google.com/file/d/1HZnvN421spgpRfbV1XCLRD5vFjN9TBRs/view?usp=sharing

 

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Nidzickim.

https://fundacja.togatus.pl/powiat-nidzicki/

Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje według poniższego harmonogramu:

Kozłowo – w siedzibie Urzędu Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3, 13 – 124 Kozłowo.

Poniedziałek w godz. 14.00-18.00

Czwartek w godz. 14.00- 18.00

Janowiec Kościelny – w siedzibie Urzędu Gminy, Janowiec Kościelny 62, 13 – 111 Janowiec Kościelny.

Wtorek w godz. 11.00- 15.00

Środa w godz. 9.00-13.00

Janowo – w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, ul. Przasnyska 60, 13 – 113 Janowo.

Piątek w godz. 9.00-13.00

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 575 136 077

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtuba, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne ????

  1. http://fundacja.togatus.pl/ 
  2. https://www.facebook.com/fundacja.togatus/
  3. https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos