ZAŁĄCZNIK PDF:   Informacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła stanowi załącznik do powyższego Komunikatu