Informacje dotyczące realizacji Programu Czyste Powietrze

na terenie gminy Janowiec Kościelny

 

Stan na dzień 29.09.2023 r.

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 86

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 40

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 819 178,59 zł