“UWAGA NA NIEUCZCIWYCH WYKONAWCÓW

W trosce o potencjalnych Beneficjentów PP Czyste Powietrze przygotowano komplet informacji prasowych mających na celu uwrażliwienie na nieuczciwych wykonawców.

Artykuły sukcesywnie ukażą się w kolejnych tytułach prasowych.

W dniu 26.10.2023 w Rzeczpospolitej, zarówno w wersji papierowej jak i wersji online https://klimat.rp.pl/smog/art39322481-czyste-powietrze-uwaga-na-naciagaczy-na-drogie-pompy-ciepla zawarto pierwszy materiał traktujący o tym istotnym dla nas temacie.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem i grafikami.

Jednocześnie informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. Dlatego ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym. Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.”