Z wielką radością informujemy, iż Gmina Janowiec Kościelny otrzymała dotację celową na zakup  drzew i krzewów miododajnych w ramach  pierwszej edycji konkursu „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające”, który organizował samorząd województwa.

Kwota udzielonej dotacji wynosi 6 000, 00 zł.

Zakup roślin miododajnych i ich wysadzenie na ternie gminy przyczyni się do zwiększenia bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających a także wpłynie pozytywnie na odbudowę zdegradowanych ekosystemów. Takie działanie zwiększy bioróżnorodność terenów zieleni dostępnych publicznie. Dbanie o bioróżnorodność regionu to dbanie o jego charakter, produkcję rolną, żywność. A ten konkurs przypomina, jak wiele można zrobić, po prostu wybierając właściwe drzewa do nasadzeń.

Z wynikami konkursu można się zapoznać pod adresem: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8828-sadzenie-drzew-i-krzewow-miododajnych-wyniki-konkursu