PDF: PISMO DO Urzędów Miasta – Gminy dot. Naboru 20.11.2023-sig