Dane przestrzenne dotyczące aktów planowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny (Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego) prezentowane są na stronie geoportalu Powiatu Nidzickiego: