Informacje dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Janowiec Kościelny

Stan na dzień 30.11.2023 r.

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 2

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 0

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 0