Niezmiernie miło jest Nam poinformować, iż zakończyliśmy prace w ramach uzyskanej dotacji z konkursu pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające”, który zorganizował samorząd województwa. Efekty w pełni widoczne będą za kilka lat, jednak mamy nadzieję, że już na wiosnę mieszkańców zachwyci różnorodność roślin miododajnych oraz delikatne bzyczenie goszczących tam owadów.

Dzięki udzielonej dotacji w kwocie 6 000,00 zł udało Nam się zakupić i posadzić 30 szt. drzew miododajnych, gat. lipa drobnolistna, 15 szt. krzewów gat. Pęcherznica kalinolistna (czerwonolistna), 15 szt. krzewów gat. Pęcherznica kalinolistna (żółtolistna); 15 szt. krzewów gat. Tawuła japońska oraz 15 szt. krzewów gat. Krzewuszka cudowna.

Zakup roślin miododajnych i ich wysadzenie na ternie gminy przyczyniły się do zwiększenia bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających a także wpłynęły pozytywnie na odbudowę zdegradowanych ekosystemów.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie wszystkim osobom

A oto kilka zdjęć sprzed i po wysadzeniu roślin.