Informacja dla Grantobiorców

Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów trwałości projektu polegającego na przekazaniu uczniom sprzętu komputerowego w ramach grantu przyznanego gminie w ramach konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym proszę wszystkich Grantobiorców z terenu Gminy Janowiec Kościelny o stawienie się z otrzymanym sprzętem oraz wypełnionym oświadczeniem w terminie od 16 stycznia do 16 lutego 2024 roku. Grantobiorcy, którzy otrzymali komputer stacjonarny mogą stawić się tylko z monitorem. Sprzęt należy przynieść w opakowaniu w jakim otrzymał Grantobiorca.

 

 

Do pobrania:

Załącznik nr 3 do umowy

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym  – tel. 89 6262499